Stresscoaching

Målgruppe


Alle kan ved "de forkerte" påvirkninger opleve stress-symptomer. Og alle kan lære strategier til at håndtere og undgå disse!


Børn og unge, viser undersøgelser, oplever i stigende grad stressreaktioner og kan have glæde af at lære strategier til at håndtere alle påvirkningerne.


Måske oplever du, at din familie mistrives og er stresset i en hverdag med mange og forskellige krav og forventninger.

Stresscoaching kan hjælpe du og din familie med at prioritere og finde fokus og balance i tilværelsen.


Måske er både du og dine kolleger stressede på jobbet. Grupper kan blive stressede og kolleger kan stresse hinanden.

Stresscoaching kan hjælpe med at skabbe bedre fungerende forhold og samarbejdsrelationer.

Stresscoaching

 


Hvad er stress?

Forestiller du dig din krop og din psyke som et glas vand, hvori der dagligt "drypper" små og store stresspåvirkninger, er det let at forstå, hvordan glasset efterhånden bliver fyldt og løber over, hvis ikke der enten er fordamning eller "beskyttelse" over glasset, der forhindrer flere "dråber".

Jo mere fyldt glasset er, des mindre overskud vil der være til at tackle den stress, man oplever.

Når glasset er fyldt går man populært sagt "ned med stress".

 

Stresscoaching hjælper dig med afstressning. Stresscoaching lærer dig at "tømme glasset".


Forebyggelse af stress

Du lærer med stresscoaching dine stresssignaler at kende, finder ud af præcis, hvad der er årsagen til dem, og lærer, hvordan du håndterer påvirkningen uden af blive stresset.


STRESSCOACHING KAN MED LIGE SÅ STOR EFFEKT FOREGÅ VIA SKYPE ELLER TELEFON


Bedring

år du er i gang med et stresscoachingforlb, vil du løbende få opgaver, der dels giver dig større forståelse af dig selv og dine reaktioner, dels gør dig bevidst om, hvordan du fremadrettet undgår at blive stresset. Vi arbejder med en "Stressdagbog", der også vil være dit "logbog" over den bedring, du mærker. 

 

Dansk forskning har påvist, at stresscoaching virker bedst af alle stressbehandlingsmetoder på iøvrigt raske mennesker.


Jeg er certificeret stresscoach fra den anerkendte stresscoach-uddannelse ved Forebygstress.dk

Copyright © All Rights Reserved